CHUNG CƯ K8 STARLAKE TÂY HỒ TÂY

z3545015026756_e89f1dabc1e8838972d72dbf53182d34

Chung cư K8 Starlake Tây Hồ Tây triển khai giai đoạn 1 vào thời gian sắp tới, dự kiến quý 2/2025

Hình ảnh thực tế K8 Starlake Tây Hồ Tây 1

Chung cư K2 - K8 Starlake Tây Hồ Tây giai đoạn 2