Tiến độ xây dựng chung cư Phenikaa Skyline Tây Hồ 15.09.2023

TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG CHUNG CƯ PHENIKAA SKYLINE TÂY HỒ

z3545015026756_e89f1dabc1e8838972d72dbf53182d34

Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Phenikaa Skyline Tây Hồ ngày 15/09/2023

z4696072355395_2d9f9e3730db9770a4747d84d8e58f85

Cập nhật tiến độ xây dựng chung cư Phenikaa Skyline Tây Hồ ngày 15/09/2023

 

z4696072395609_f77a4c5ee6d905e107dc46113cd1b51fz4696072437842_e0b417638e4a05d950c750968c076ec8z4696072473133_dc909a510f3113543ef822105f6659a2z4696072524956_22d2bfe0387839862c216a877a802a4dz4696072567841_043af153a1b63ba22b68440d86e5991az4696072617508_1cf132d1c29616690f703669bf99637fz4696072668703_939e5bef1e26b202b96f91453c7c9d1dz4696072715093_4bc0ccc1dd0a4988ac93a75a843c4fecz4696072746765_8dbd41393760676f2e539ccf67ed5193z4696072827355_55255482b454632bf6490d614cbb92d0z4696072859000_198f01df51ca5a61829b1d0ef4170154z4696072891108_7a053aaac02e86476f5cfb6edb9efadfz4696072939168_65f4d9953789abc8c206f1e0e1307535z4696072980818_60c86de5f8d32e7c396c70dc2770fcabz4696073017626_01f5afe408aac02b689a7e3ac9d87231z4696073072324_ff9b60b35dd2eb5011b6b05a0127fe2dz4696073128947_18767e4a5f8b87d6c776809ebde1c215z4696073159758_6c3a943cdbbdae528fc3feedac34bf64

Nhận xét-Đánh giá

0 (0%) votes

Copyright © 2018 - All Rights Reserved. Design by Thiết kế web BĐS http://zland.vn

Hotline